Ceník služeb

ProgramCena v KčDoba trváníObsah
Program všeobecné primární pro Prahumimo Prahu
pro mateřské školy1300,-1500,-60 min.cena zahrnuje
pro žáky 1. - 3. třídy základní školy1700,-1900,-90 min.cena zahrnuje
pro žáky 4. - 9.třídy základní školy3000,-3200,-135 min.cena zahrnuje
Program selektivní primární prevence   
pro žáky 4. - 9. třídy základní školy3500,-3700,-135 min.cena zahrnuje
pro studenty střední školy1700,-1900,-90 min.cena zahrnuje
Program indikované primární prevence   
Intervenční program pro žáky základní školy18000,-20000,-6x3 vyučovací hodinycena zahrnuje
Jednorázová přednáška pro žáky ZŠ a studenty SŠ1600,- 1800,-90 min.cena zahrnuje
Práce s filmem Mezi stěnami (šikana)1600,-90 min.cena zahrnuje
Práce s filmem Katka (drogová problematika) pro žáky ZŠ6000,-6500,-2x3 vyučovací hodinycena zahrnuje
Práce s filmem Katka (drogová problematika) pro studenty SŠ4000,-4200,-4 vyučovací hodinycena zahrnuje
Přednáška pro rodiče1600,-90 min.cena zahrnuje
Přednáška pro pedagogy1600,-90 min.cena zahrnuje
Seminář k metodice filmu Katka2500,-6 hodincena zahrnuje


Program všeobecné dlouhodobé primární prevence pro děti MŠ
1300,-/60 min.

Cena zahrnuje:

 • zmapování třídy,
 • konzultaci před a po programu s učitelem,
 • konzultace pomocí e-mailu,
 • tvorbu zakázky dle aktuálních potřeb třídy,
 • vedení dvěma lektory
 • náklady na koordinaci aktivit, popř. dopravu mimo Prahu.


Program všeobecné dlouhodobé primární prevence pro žáky 1. - 3.tříd ZŠ

1700,-Kč/90 min.

Cena zahrnuje:

 • práci dvou lektorů
 • přípravu lektorů na program,
 • přímou práci se třídou,
 • 1/2 hodiny konzultace po skončení programu,
 • závěrečnou zprávu z proběhlého programu,
 • návštěvu třídních schůzek,
 • náklady na koordinaci aktivit, popř. dopravu mimo Prahu.


Program všeobecné dlouhodobé primární prevence pro žáky 4. - 9.tříd ZŠ

3000,- Kč/135 min.

Cena zahrnuje:

 • práci dvou lektorů,
 • přípravu lektorů na program,
 • přímou práci se třídou, tj. 3 vyučovací hodiny,
 • 1/2 hodiny konzultace po skončení programu,
 • závěrečnou zprávu z proběhlého programu,
 • návštěvu třídních schůzek,
 • náklady na koordinaci aktivit, popř. dopravu mimo Prahu.


Program selektivní dlouhodobé primární prevence pro žáky ZŠ

3500,- Kč/135 min.

Cena zahrnuje:

 • práci dvou lektorů,
 • přípravu lektorů na program,
 • přímou práci se třídou, tj. 3 vyučovací hodiny,
 • 2 hodiny konzultace před a po skončení programu,
 • závěrečnou zprávu z proběhlého programu,
 • návštěvu třídních schůzek,
 • speciální konzultace pro pedagogy během školního roku,
 • náklady na koordinaci aktivit, popř. dopravu mimo Prahu.


Program selektivní dlouhodobé primární prevence pro studenty SŠ

1700,- Kč/90 min.

Cena zahrnuje:

 • práci dvou lektorů,
 • přípravu lektora na program,
 • přímou práci se třídou, tj. 2 vyučovací hodiny,
 • návštěvu třídních schůzek,
 • souhrnnou závěrečnou zprávu z celého programu,
 • náklady na koordinaci aktivit, popř. dopravu mimo Prahu.


Komponovaný pořad - práce s filmem Katka - drogová problematika v kontextu lidského života pro žáky ZŠ

Cyklus 2x3 vyučovací hodiny
1. setkání: 2500Kč
2. setkání: 2500Kč

Cena zahrnuje:

 • přípravu lektora na program,
 • přímou práci se třídou, tj. 6 vyučovacích hodiny,
 • tištěné materiály k programu,
 • náklady na koordinaci aktivit, popř. dopravu mimo Prahu.

Obsah programu:
Práce s filmem je rozdělena na dvě setkání. V rámci každého z nich se zaměřujeme na jednu polovinu filmu, kde s dětmi mapujeme Katčiny hodnoty a jejich proměnu s prohlubující se závislostí. Tyto hodnoty mají děti možnost konfrontovat se svými vlastními hodnotami a uvědomit si destruktivní vliv návykových látek na důležité aspekty lidského života. V rámci druhého setkání se s dětmi blíže věnujeme vybraným momentům filmu – proměně partnerského vztahu a pojetí mateřské a otcovské role v souvislosti s drogovou závislostí. Pozornost je také věnována zamyšlení nad možnými okamžiky či situacemi, které člověka motivují k experimentování s návykovými látkami a nad tím, jak tyto situace řešit jinak než drogou.


Komponovaný pořad - práce s filmem Katka - drogová problematika v kontextu lidského života pro studenty SŠ

4000 Kč/4 vyučovací hod.

Cena zahrnuje:

 • práci dvou lektorů,
 • přípravu lektorů na program,
 • přímou práci se třídou, tj. 4 vyučovacích hodiny,
 • tištěné materiály k programu
 • náklady na koordinaci aktivit, popř. dopravu mimo Prahu.

Obsah programu:
Program pro střední školy je realizován v rámci jednoho setkání a akcentuje zejména životní styl uživatelů různých návykových látek a jejich budoucí životní perspektivy. Diskuse se studenty dále rozvíjí téma pohledu společnosti na jednotlivé subkultury a jejich propojení s určitými návykovými látkami - to nakolik je tento pohled reálný či předsudečný a na kolik může ovlivnit život jedince.


Intervenční program se zaměřením na narušené vztahy v kolektivu a šikanu/ projevy xenofobie a rasismu/ experimentování žáků s návykovými látkami pro žáky ZŠ

Cyklus 6 x 3 vyučovací hod.
Cena: 18000 Kč

Cena zahrnuje:

 • práci dvou lektorů,
 • příprava lektorů na program,
 • přímou práci se třídou tj. 18 hod. a další setkání s učiteli,
 • vyhodnocování sociometrického šetření,
 • tištěné materiály na program,
 • návštěvu třídních schůzek,
 • souhrnnou závěrečnou zprávu z celého programu a zprávy dílčí z každého programu,
 • popř.  dopravu mimo Prahu

Obsah programu:
V rámci intervenčního programu lektoři intenzivně po dobu dvou měsíců pracují se třídami, u nichž lektoři primární prevence nebo učitelé rozpoznali výskyt sociálně patologických jevů jako je šikana, projevy xenofobie a rasismu nebo rozšířené experimentování s návykovými látkami, popř. jiné rizikové chování. Součástí programu je diagnostika vztahů ve třídním kolektivu (B-3), která slouží k rychlejší orientaci lektorů v třídním kolektivu a efektivnější intervenci.