Ceník služeb

Programcenazahrnuje

Program všeobecné primární prevence

 

  
pro mateřské školy1 300,-/60 min.cena zahrnuje
pro žáky 1. - 3.třídy základní školy1 500,-/90 min.cena zahrnuje
pro žáky 4. - 9.třídy základní školy3 000,-/180 min.cena zahrnuje

Program selektivní primární prevence

 

  
pro žáky 4. - 9.třídy základní školy3 000,-/180 min.cena zahrnuje
pro studenty střední školy1 600,-/90 min.cena zahrnuje

Program indikované primární prevence

Intervenční program pro žáky základní školy

18 000,-/6x3 vyučovací hodinycena zahrnuje
Jednorázová přednáška pro žáky ZŠ a studenty SŠ1 100,-* /90 min. 
Práce s filmem Mezi stěnami (šikana)1 200,-/90 min. 
Práce s filmem Katka (drogová problematika) pro žáky ZŠ4 000,-/2x3 vyučovací hodinycena zahrnuje
Práce s filmem Katka (drogová problematika) pro studenty SŠ3 000,-/4 vyuč.hodinycena zahrnuje
Přednáška pro rodiče1 400,-/90 min. 
Přednáška pro pedagogy1 600,-/90 min. 
Seminář k metodice filmu Katka2 000,-/6 hodincena zahrnuje

* cena platí v případě, že se jedná o Prahu. Pokud se koná přednáška mimo Prahu, činí cena 1 500 kč.

 

 

 

Program všeobecné dlouhodobé primární prevence pro děti MŠ

1300,-/60 min.

Cena zahrnuje:

 • zmapování třídy,
 • konzultaci před a po programu s učitelem,
 • konzultace pomocí e-mailu,
 • tvorbu zakázky dle aktuálních potřeb třídy,
 • vedení dvěma lektory

 

Program všeobecné dlouhodobé primární prevence pro žáky 1. - 3.tříd ZŠ

1 500,-Kč/90 min.

Cena zahrnuje:

 • dva lektory
 • přípravu lektorů na program,
 • přímou práci se třídou,
 • 1/2 hodiny konzultace po skončení programu (20 minut pro děti, 10 minut pro učitele),
 • závěrečnou zprávu z proběhlého programu,
 • návštěvu třídních schůzek
 • náklady na koordinaci projektu

 

Program všeobecné dlouhodobé primární prevence pro žáky 4. - 9.tříd ZŠ

 3 000,- Kč/180 min.

Cena zahrnuje:

 • dva lektory
 • přípravu lektorů na program,
 • přímou práci se třídou, tj. 4 vyučovací hodiny,
 • 1/2 hodiny konzultace po skončení programu (20 minut pro děti, 10 minut pro učitele),
 • závěrečnou zprávu z proběhlého programu,
 • návštěvu třídních schůzek
 • náklady na koordinaci projektu

 

Program selektivní dlouhodobé primární prevence pro žáky ZŠ

 3 000,- Kč/180 min.

Cena zahrnuje:

 • dva lektory
 • přípravu lektorů na program,
 • přímou práci se třídou, tj. 4 vyučovací hodiny,
 • 1/2 hodiny konzultace po skončení programu (20 minut pro děti, 10 minut pro učitele),
 • závěrečnou zprávu z proběhlého programu,
 • návštěvu třídních schůzek
 • speciální konzultace pro pedagogy během šk.roku
 • náklady na koordinaci projektu

 

 

Program selektivní dlouhodobé primární prevence pro studenty SŠ

1600,- Kč/90 min.

Cena zahrnuje:

 • dva lektory
 • přípravu lektora na program,
 • přímou práci se třídou, tj. 2 vyučovací hodiny,
 • návštěvu třídních schůzek,
 • souhrnnou závěrečnou zprávu s celého programu,
 • náklady na koordinaci projektu

 

Komponovaný pořad - práce s filmem Katka - drogová problematika v kontextu lidského života pro žáky ZŠ

cyklus 2x3 vyuč.hodiny 

1.setkání   2 000Kč 

2.setkání   2 000Kč

Cena zahrnuje:

 • dva lektory
 • přípravu lektora na program,
 • přímou práci se třídou, tj. 6 vyučovacích hodiny,
 • tištěné materiály k programu,
 • náklady na koordinaci projektu

Obsah programu:

Práce s filmem je rozdělena na dvě setkání. V rámci každého z nich se zaměřujeme na jednu polovinu filmu, kde s dětmi mapujeme Katčiny hodnoty a jejich proměnu s prohlubující se závislostí. Tyto hodnoty mají děti možnost konfrontovat se svými vlastními hodnotami a uvědomit si destruktivní vliv návykových látek na důležité aspekty lidského života. V rámci druhého setkání se s dětmi blíže věnujeme vybraným momentům filmu – proměně partnerského vztahu a pojetí mateřské a otcovské role v souvislosti s drogovou závislostí. Pozornost je také věnována zamyšlení nad možnými okamžiky či situacemi, které člověka motivují k experimentování s návykovými látkami a nad tím,  jak tyto situace řešit jinak než drogou.

 

 

Komponovaný pořad - práce s filmem Katka - drogová problematika v kontextu lidského života pro studenty SŠ 

3 000 Kč./4 vyučovací hod.

Cena zahrnuje:

 • dva lektory,
 • přípravu lektora na program,
 • přímou práci se třídou, tj. 4 vyučovacích hodiny,
 • tištěné materiály k programu
 • náklady na koordinaci projektu

Obsah programu:

Program pro střední školy je realizován v rámci jednoho setkání a akcentuje zejména životní styl uživatelů různých návykových látek a jejich budoucí životní perspektivy. Diskuse se studenty dále rozvíjí téma pohledu společnosti na jednotlivé subkultury a jejich propojení s určitými návykovými látkami - to nakolik je tento pohled reálný či předsudečný a na kolik může ovlivnit život jedince.

 

Intervenční program se zaměřením na narušené vztahy v kolektivu a šikanu/ projevy xenofobie a rasismu/ experimentování žáků s návykovými látkami pro žáky ZŠ

Cyklus 6 x 3 vyučovací hod.

Cena: 18 000 Kč

Cena zahrnuje:

 •   Dva lektory,
 •   Příprava lektorů na program,
 •   Přímou práci se třídou tj. 18 hod. a další setkání s učiteli,
 •   Vyhodnocování sociometrického šetření,
 •   Tištěné materiály na program,
 •   Návštěvu třídních schůzek,
 •   Souhrnnou závěrečnou zprávu s celého programu a zprávy dílčí z každého programu,
 •   Náklady na koordinaci projektu

Obsah programu:

V rámci intervenčního programu lektoři intenzivně po dobu dvou měsíců pracují se třídami, u nichž lektoři primární prevence nebo učitelé rozpoznali výskyt sociálně patologických jevů jako je šikana, projevy xenofobie a rasismu nebo rozšířené experimentování s návykovými látkami. Součástí programu je diagnostika vztahů ve třídním kolektivu, které umožní s dětmi efektivně pracovat.