Organizační struktura Prospe

 

Ředitelka/ statutární zástupceSupervize lektorů primární prevence 
Mgr. Michaela Titmanová Mgr. Vít Čelikovský
  
Vedoucí projektu PROSPESupervize vedení a intervencí
Mgr. Michaela TitmanováMgr. Vít Čelikovský, Ing. PhDr. Marie Lhotová, PhD.
  
Vedoucí týmu lektorů Účetní  
Mgr. Michaela TitmanováIng. Ivana Vachudová 

Zástupce vedoucího týmu

Mgr. Kristina Vachudová

 
Rada sdružení  Kontrolní orgán  
Mgr. Kristina VachudováPhDr. Alice Holečková
Mgr. Michaela Titmanová Ing. Jan Drahokoupil, PhD.
Ing. Jan Drahokoupil, PhD.Miroslav Šteiger, dis.
  
  
  

Tým lektorů

Mgr. Michaela TitmanováMgr. Aneta Benáková
Mgr. Kristina VachudováPhDr. Mariana Stoilovová
Bc. Milena RakováBc. Tomáš Vacek
Mgr. Jitka Hromadová 

 

Při přijímání nových zaměstnanců klademe důraz zejména na předcházející zkušenost v práci s dětskou skupinou, ať už jde o vedení nízkoprahových klubů, peer programů či zájmových aktivit.

Tým lektorů se skládá z absolventů nebo studentů VŠ humanitních směrů, všichni jeho členové jsou vzděláni v problematice primární prevence v kurzech akreditovaných MŠMT. Všichni také absolvovali týdenní stáž v Nízkoprahovém Středisku DROP IN, aby získali komplexnější představu o problematice užívání návykových látek.

Tým se dále vzdělává jak na externích kurzech, seminářích a konferencích, tak na interních kurzech pořádaných přímo vedením o.s. Prospe. Kromě využití vlastních zdrojů takto například proběhlo školení v právních souvislostech poskytování preventivních programů, které pro naše lektory vedla Mgr. Veselá. Samozřejmostí je pravidelná externí supervize práce lektorů i vedoucích pracovníků, kterou vede PhDr. Václava Masáková. Vzdělávání považujeme za nezbytné ke zvyšování kvality námi nabízených služeb, a to i vzhledem k výraznějšímu doplnění týmu v minulém kalendářním roce a potřebě doplnit a ucelit zkušenosti získávané v práci s dětmi.