Organizační struktura Prospe

 

Ředitelka/ statutární zástupceSupervize lektorů primární prevence 
Mgr. Michaela Titmanová Mgr. Jan Uhlíř
  
Vedoucí projektu PROSPESupervize vedení a intervencí
Mgr. Michaela TitmanováMgr. Jan Uhlíř, Ing. PhDr. Marie Lhotová, PhD.
  
Vedoucí týmu lektorů Účetní  
Mgr. Michaela TitmanováIng. Ivana Vachudová 

Zástupce vedoucího týmu

Mgr. Kristina Pernicová

 
  
  
  
  

Tým lektorů

Mgr. Michaela TitmanováBc. Lukáš Šulc
Mgr. Kristina PernicováMgr. Jitka Provazníková
Mgr. Aneta MüllerováMgr. Petra Titěrová Raffayová
Dominik VachudaMgr. Veronika Ešnerová
Mgr. Martina Vávrová 

 

Při přijímání nových zaměstnanců klademe důraz zejména na předcházející zkušenost v práci s dětskou skupinou, ať už jde o vedení nízkoprahových klubů, peer programů či zájmových aktivit.

Tým lektorů se skládá především z absolventů VŠ humanitních směrů, všichni jeho členové jsou vzděláni v problematice primární prevence v kurzech akreditovaných MŠMT. Všichni také absolvovali stáž v Nízkoprahovém Středisku DROP IN, aby získali komplexnější představu o problematice užívání návykových látek.

Tým se dále vzdělává jak na externích kurzech, seminářích a konferencích, tak na interních kurzech pořádaných přímo vedením PROSPE, z.s.. Kromě využití vlastních zdrojů takto například proběhlo školení v právních souvislostech poskytování preventivních programů, které pro naše lektory vedla Mgr. Veselá. Samozřejmostí je pravidelná externí supervize práce lektorů i vedoucích pracovníků, kterou vede Mgr. Jan Uhlíř a Ing., PhDr. Marie Lhotová, Ph.D.. Vzdělávání a supervizi považujeme za nezbytné ke zvyšování kvality námi nabízených služeb.