Změna názvu

Od 1.1.2014 se dle zákona č.83/1990 Sb. ruší název občanské sdružení. Změnu názvu jsou povini organizace změnit do roku 2016. Prospe o.s. se na změnu připravuje, přejmenování je v plánu do konce roku 2015.