Růstové – terapeutické skupiny pro školní rok 2022/2023
Skupina pro mladší školní věk, tj. 2.-5.ročník je zatím naplněna. V případě Vašeho zájmu o zařazení dítěte do skupiny pro šk. rok 2022/2023 nám prosím napište na kontaktní mail, zařadíme Vás jako náhradníka a budeme informovat v první polovině září, zda se uvolnilo nějaké místo. Skupina pro starší školní věk, tj. 6.-9.ročník má ještě 4 volná místa. V případě zájmu prosím pište na kontaktní mail, zanechte telefonní číslo, ozveme se Vám.

Od června 2022 přijímáme přihlášky dětí do růstových, terapeutických skupin. Skupiny máme rozděleny na mladší školní věk, tj. 2.-5.ročníky a starší školní věk, 6.-9.ročník ZŠ.

Skupina osobnostního rozvoje pro děti
Skupina osobnostního rozvoje pro děti

Skupiny probíhají pravidelně jednou týdně v rozsahu 75 min, bude se jednat zřejmě opět o pondělky odpoledne.

Skupiny jsou určeny přednostně pro děti, které mají potíže, jež se nejčastěji projevují jako problém adaptace na školní prostředí (potíže s dodržováním pravidel, nesmělost, úzkostnost, potíže ve vztahu se spolužáky, učiteli apod.).

Náš způsob práce vychází z předpokladu, že při řešení potíží v chování dítěte je potřeba pracovat s celým rodinným systémem. Proto paralelně nabízíme individuální poradenství jak pro rodiče, tak i pro děti.

Během školního roku s dětmi jedeme na jednodenní výlety, tyto nejsou povinné.

Skupiny jsou zpoplatněny 800,-/pololetí. Zbytek nákladů je hrazen z grantu MHMP.

Skupiny pro nadcházející rok povede: Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D. a Mgr. Aneta Müllerová.