Díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy bude naše organizace PROSPE, z.s. nabízet supervizi pro pedagogické pracovníky působící na území Prahy zdarma. Každý měsíc budou vypsány volné termíny, které zveřejníme na našich webových stránkách. Formát supervizí je INDIVIDUÁLNÍ superivze a SKUPINOVÁ supervize. Plánujeme i formu skupinovou.

INDIVIDUÁLNÍ supervize bude mít formát 1 hodinu (možno následně domluvit delší). Je určena pro jednoho pracovníka.

TÝMOVÁ supervize bude mít formát 1,5 až 2 hodiny. Týmovou supervizí se míní supervize pro 2-5 účastníků (pedagog, či více pedagogů, asistent pedagoga, vedení školy, výchovný poradce a další členové učitelského sboru) V případě, že bude škola mít zájem o účast více členů, je potřeba se domluvit na delším časovém rozsahu supervize.

Na níže uvedeném odkazu (tlačítko „chci si zarezervovat termín“) mohou zájemci o supervizi udělat svou rezervaci (zájemci o individuální supervizi si budou vybírat časovou dotaci 1 hodinu, zájemci o týmovou supervizi delší varianty).

Jako přihlašovací údaj napište: Příjmení účastníka, popř. kontaktní osoby (u týmové svze), název školy, kde působíte, mailový kontakt, kam zašleme odkaz na zoom a kontaktní telefon. Následně zaškrtněte termín a dejte „send“ – odeslat.

Do poznámky je potřeba uvést upřesňující info, fakturační údaje školy nebo účastníka pro případ fakturace za pozdní zrušení smluvené supervize, nebo nevyužití zarezervovaného termínu. Opět nezapomeňte poznámku „send“ – odeslat.

Rezervaci je potřeba učinit alespoň týden před konáním supervize a odhlásit termín je možné
bezplatně jen 2 dny před konáním supervize, a to na mail primarka@centrum.cz. V případě pozdějšího odhlášení, nebo nevyužití zarezervovaného on-line setkání, bude škole fakturována částka 500Kč/hodinu.

Supervizi povede Mgr. Michaela Titmanová, která vystudovala navazující (3 leté) magisterské studium na FHS UK, obor Supervize. Více info o supervizorovi na webu PROSPE, www.prospe.cz.