Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci
Termíny: 4.4. 2023 11.4. 2023 12.4. 2023 18.4. 2023 21.4. 2023 Přihlášky přijímáme do 6.3.2023 Čas konání: 8.30 - 16h Místo konání: Na Strži 1683/40, Praha 4

Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT-33032/2018-1-958 ze dne 16.10. 2018.

Kurz si klade za cíl především zvýšit kompetence učitelů, kteří si osvojí některé dovednosti a témata v oblasti primární prevence rizikového chování pro práci s třídním kolektivem, zažijí si techniky práce zážitkové pedagogiky, základní práci s jednotlivými žáky a s dalšími pedagogy, dále se naučí řešit aktuální témata, které se ve třídě objeví. Po školení bude vyškolený učitel schopen sestavit program vhodný pro danou věkovou skupinu na dané téma, předstoupit před třídu a odvést program, přičemž bude připraven na nejčastější krizové situace. Tento učitel bude znát základní právní předpisy, především ohlašovací povinnost a metodické pokyny MŠMT k řešení krizových situací spojených s výskytem rizikového chování ve třídě. Nejdůležitějším cílem je, aby se třídní učitelé naučili nové způsoby práce, techniky práce s kolektivem, které mohou využit během svých třídnických hodin jako podporu primární prevence rizikového chování.

Hodinová dotace: 40 hodin

Max. počet účastníků: 15

Místo konání: Praha (Na Strži 1683/40, Praha 4)

Cena za osobu: 5 000 Kč