Kurz pro učitele mateřské školy v primární prevenci rizikového chování
Termíny konání: 21. 22.2. a 21., 22.3. 2023 Přihlášky nejpozději do 31.1.2023

Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT- 258/2022-4-131

Délka kurzu: 32 hodin intenzivního výcviku

Maximální počet účastníků : 15

Cílem kurzu je naučení se nových způsobů práce, technik práce s kolektivem jako podporu primární prevence rizikového chování. Dále je cílem zvýšení kompetence a dovednosti učitelů v tématech v oblasti primární prevence rizikového chování pro práci s třídním kolektivem.

Účastníci kurzu si zažijí techniky práce zážitkové pedagogiky, absolvují nácvik řešení aktuálních témat, které se ve třídě objeví.

Po ukončení kurzu bude učitel schopen sestavit program vhodný pro danou věkovou skupinu na dané téma, předstoupit před třídu a odvést program, přičemž bude připraven na nejčastější krizové situace. Učitel bude také znát základní právní předpisy, především ohlašovací povinnost a metodické pokyny MŠMT k řešení krizových situací spojených s výskytem rizikového chování ve třídě

Témata jednotlivých bloků: Sociálně patologické jevy, pozitivní sebeprezentace, podpora pozitivních vztahů v kolektivu, rozvoj tolerance a přijímání odlišnosti, osobní bezpečí, dopravní výchova, zdraví a já, spolupráce, empatie, nástup do 1.třídy, sestavování jednotlivých programů, řešení krizových situací, praktické nácviky, spolupráce s rodinou, ohlašovací povinnost, hladivé techniky, administrativa.

4000 Kč

Není skladem