Dominik Vachuda

Kdo jsem

V současné době studuji Pastorační a sociální práci na Evangelické teologické fakultě, předtím jsem studoval obor Historie na Filozofické fakultě téže univerzity. V PROSPE, z.s. jsem lektorem všeobecné primární prevence od roku 2017, od roku 2019 zde také pracuji jako lektor růstových skupin. Jsem též vedoucím Programů křesťanské výchovy v Salesiánském středisku mládeže v Praze-Kobylisích, kde doprovázím společenství mladistvých na jejich cestě životem, koordinuji tábory a pastorační aktivity pro mladé. Tamtéž také pracuji jako pedagog ve Volnočasovém klubu Oratoř, jsem lektorem formačně-vzdělávacího kurzu Salesiánští animátoři. Zajímá mě fungování skupin a vztahová dynamika, zážitková pedagogika a pastorace jako taková. Především se ale rád nechávám překvapovat dětmi a mladými. Pokud mám zrovna nějaký volný čas, rád jej trávím s přáteli, vyjedu někam do hor či na vodu nebo si prostě otevřu knížku.

Vzdělání

9/2018 – současnost Univerzita Karlova
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Studijní program: Sociální práce
Obor: Pastorační a sociální práce
Druh studia: bakalářské
Ročník: třetí

9/2013 – 9/2018 Univerzita Karlova
Fakulta: Filosofická fakulta
Studijní program: Historické vědy
Studijní plán: Historie
Druh studia: bakalářské

9/2005 – 6/2013 Křesťanské gymnázium, Kozinova
1000, Praha 10 – Hostivař

9/2000 – 6/2005 ZŠ Bellova, Dopplerova 351, Praha 10 –
Petrovice

Kurzy a stáže

9/2020 kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZdrSEM, z.s.)
9/2020 kurz Hlavního vedoucího zotavovacích akcí
(Salesiánská provincie Praha)

4/2020 kurz Úvod do krizové intervence (SaSM, o.p.s., Remedium, o.p.s.)
3 – 6/2019 120-hodinový kurz Pedagoga volného času (JABOK – Vyšší odborná škola
sociálně pedagogická a teologická)
4 – 5/2019 stáže v dětských domovech a v dětských domovech se školou (ETF UK)
3/2019 kurz Základy sebe/řízení a sebe/reflexe v sociálních službách (Remedium, o.p.s.)

3/2019 kurz Práce s výchovnými problémy ve třídě (DYS-centrum Praha, z.ú.)
11/2018 stáž ve Volnočasovém klubu Oratoř (ETF UK)
4-6/2018 40-hodinový kurz Pedagoga volného času (NIDV)
5/2018 stáž na ZŠ Čechtice (Výluka, z.s.)
12/2017 stáž na ZŠ Václava Hejny, Červený Kostelec (Výluka, z.s.)
8/2017 kurz Posilování pozitivních životních hodnot a postojoů (KPPP)
4/2016 stáž na ZŠ Poběžovice (Výluka, z.s.)

dále absolvoval řadu menších kurzů zaměřených na témata prevence (šikana, adiktologie, CAN atd.)

Zaměstnání

9/2019 pracovník Volnočasového klubu Oratoř (Salesiánské
středisko mládeže, Praha-Kobylisy)
9/2019 lektor růstových skupin (PROSPE, z.s.)
8/2018 lektor formačně-vzdělávacího kurzu Salesiánští
animátoři (Salesiánská provincie Praha)
3/2018 vedoucí sektoru Programy křesťanské výchovy
(SaSM Praha-Kobylisy)
9/2017 lektor všeobecné primární prevence (PROSPE, z.s.)
3/2017 – 6/2019 lektor projektu Stopy (kostel Pražského Jezulátka)
9/2016 – 6/2019 zakladatel organizace a koordinátor projektu
Zkus učit! (Výluka, z.s.)
9/2015-6/2020 koordinátor Úterků u Terky, pastoračních
aktivit pro mládež (SaSM Praha-Kobylisy)
11/2015 – 5/2016 odborná konzultace k projektu Karel je king
(Radio Wave)
dále od 7/2015 až po současnost vedoucí táborů a seznamovacích kurzů (DÚM Praha 2, farní charita Hořovice, SaSM Praha-Kobylisy, Sdružení KlaSa s.r.o., Spolek studentů historie FF UK)