Bc. Karolína Honzíková

Kdo jsem:

Jsem studentkou jednooborové psychologie na filozofické fakultě v Olomouci. Od roku 2020 pracuji jako lektorka všeobecné primární prevence v PROPSE. Absolvovala jsem kurz kompletní krizové intervence. Zároveň pracuji jako projektová manažerka ve studentské psychologické organizaci Psychočas. V rámci rozšíření mimoškolního vzdělání ráda absolvuji konference nebo kratší kurzy, jako jsou kurzy projektivních metod, Time-management, aj. Ve svém volném čase se věnuji rodině, procházkám v přírodě, józe nebo čtení odborné i beletristické literatury.

Vzdělání:

2018 – doposud Studium jednooborové psychologie na FF UPOL

Kurzy, výcviky, stáže:

2021 Online kurz dětských projektivních metod (Kresba rodiny, Začarovaná rodina, CATO, Nedokončené věty, atd.)
2021 Online kurz Time-management
2020 Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci rizikového chování, 40 h
2020 Stáž v nízkoprahovém středisku Drop In o.p.s.
2019 – 2020 Kurz krizové intervence, 150 h
2019 – doposud Dobrovolnictví ve FN Plzeň, projekt SPOLU
2016 – 2018 Dobrovolnictví ve spolku Aleš, z.s.

Zaměstnání:

2020 – doposud Lektorka všeobecné primární prevence v PROSPE, z.s.
2020 – doposud Projektová manažerka v organizaci Psychočas, z.s.

Cizí jazyky:

anglický jazyk – úroveň B2
francouzský jazyk – úroveň B2
španělský jazyk – úroveň A1