Mgr. Roksana Vintoniv

Kdo jsem:

doplníme

Vzdělání:

2014-2019 – Daissensanalytický psychoterapeutický výcvik

2017 – 2019 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. – Psychologie (Mgr.)

2014 – 2017 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. – Psychologie (Bc.)

Kurzy, výcviky:

Kurz relaxační hypnózy
– prosinec 2020
– PhDr. Martin Dlabal, Ph.D., rozsah 100 hodin
Daseinsanalytický výklad snů
– září 2019 – doposud
– Mgr. Lukáš Králíček
Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci rizikového chování
– květen 2020
– PROSPE, z.s., rozsah 40 hodin
Seminář Osobní existenciální analýza
– únor 2017
– Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., rozsah 17 hodin
Seminář Relaxační techniky
– prosinec 2016
– Mgr. Lenka Procházková, rozsah 17 hodin
Seminář Taneční a pohybové terapie – Zdroje kreativity v těle
– listopad 2016
– MUDr. Radana Syrovátková, rozsah 17 hodin

Zaměstnání:

od července 2019 – České vysoké učení technické v Praze – Masarykův ústav vyšších studií – výzkumná práce na grantovém projektu PERSIST: integrace dětí
z dětských domovů do společnosti a na trhu práce

od října 2019 – PROSPE, z.s. – koordinátor a lektor všeobecné primární a selektivní prevence

od října 2019 – Terapeutický přístav z.ú. – cvičný psychoterapeut a vedoucí týmu cvičných psychoterapeutů

únor 2019 – červen 2019 – Základní a mateřská škola Chodov – asistent pedagoga a spolupráce se školní psycholožkou (skupiny, prevence)