Díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy organizace PROSPE, z.s. nabízí supervizi pro pedagogické pracovníky působící na území Prahy. Supervize dosud probíhala on-line, nyní je i možná osobní supervize, a to jak na pracovišti školy, tak i na pracovišti PROSPE, z.s., tj. v prostorách Na Strži 1683/40, Praha 4 Pankrác.

INDIVIDUÁLNÍ supervize má formát 75 minut (možno následně domluvit delší). Je určena pro jednoho pracovníka.

TÝMOVÁ a SKUPINOVÁ supervize má formát 2 x 75 minut. Týmovou supervizí se míní supervize pro
2-5 účastníků (pedagog, či více pedagogů, asistent pedagoga, vedení školy, výchovný poradce a další
členové učitelského sboru) V případě, že bude škola mít zájem o účast více členů, je potřeba se domluvit na delším časovém rozsahu supervize.

Termín si můžete domluvit na mailu primarka@centrum.cz.
Cena za hodinu supervize je dotovaná MHMP a činí 300,-/60 min.

Supervizi povede Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D., která vystudovala
navazující (3 leté) magisterské studium na FHS UK, obor Supervize. Více
info o supervizorovi na webu PROSPE, www.prospe.cz.