Díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy bude naše organizace PROSPE, z.s. nabízet supervizi pro pedagogické pracovníky působící na území Prahy zdarma. Každý měsíc budou vypsány volné termíny, které zveřejníme na našich webových stránkách. Formát supervizí je INDIVIDUÁLNÍ superivze a SKUPINOVÁ supervize. Plánujeme i formu skupinovou.

INDIVIDUÁLNÍ supervize má formát 75 minut (možno následně domluvit delší). Je určena pro jednoho pracovníka.

TÝMOVÁ a SKUPINOVÁ supervize má formát 2 x 75 minut. Týmovou supervizí se míní supervize pro 2-5 účastníků (pedagog, či více pedagogů, asistent pedagoga, vedení školy, výchovný poradce a další členové učitelského sboru) V případě, že bude škola mít zájem o účast více členů, je potřeba se domluvit na delším časovém rozsahu supervize.

Na níže uvedeném odkazu (tlačítko „chci si zarezervovat termín“) mohou zájemci o supervizi udělat svou rezervaci (zájemci o individuální supervizi kliknou a automaticky se jim vytvoří rezervace 75 minut, zájemci o týmovou a skupinovou supervizi volí rezervace dvě po sobě jdoucí, tj. 2×75 minut). Jako přihlašovací údaj napište: Příjmení účastníka, popř. kontaktní
osoby (u týmové a skupinové svze), mailový kontakt, kam zašleme odkaz na zoom a kontaktní telefon.

Rezervaci je potřeba učinit alespoň týden před konáním supervize a odhlásit termín je možné jen 5 dní před konáním supervize v rezervačním systému, nebo do 2 dnů před konáním na mail primarka@centrum.cz. V případě pozdějšího odhlášení, nebo nevyužití zarezervovaného on-line setkání, bude škole fakturována částka 500Kč/hodinu.
Supervizi povede Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D., která vystudovala
navazující (3 leté) magisterské studium na FHS UK, obor Supervize. Více
info o supervizorovi na webu PROSPE, www.prospe.cz.