Nabízené programy primární prevence

všeobecná

prevence

selektivní

prevence

indikovaná

prevence

Jednorázové besedy pro děti a dospívající

Drogy

beseda

Alkohol
& cigarety

beseda

Video-beseda

Video-beseda

Pobyty

adaptační pobyty

Film Katka

beseda pro zš

Film Katka

beseda pro sš