Napište nám

Prospe

Sídlo organizace:
Frostova 334/27, 109 00, Praha 10 Petrovice
E-mail: primarka@centrum.cz
Číslo účtu: 1967912389/0800
Datová schránka: q6h8h6
IČO: 270 16 811

Kancelář Prospe
Na Strži 1683/40, Praha 4

Právní subjektivita

PROSPE zapsané u Městského soudu
v Praze 1. 1. 2014
Číslo registrace: oddíl L složka 16280
Ćíslo a datum registrace do roku 2013:
16.12.2005 Ministerstvo Vnitra ČR, VS/1-1/62633/05-R

Vedení

Koordinátor všeobecné primární
prevence pro ZŠ a SŠ
Mgr. Michaela Titmanová
Tel.: +420 731 891 334

Koordinátor selektivní primární prevence a intervenčních programů pro ZŠ
Mgr. Michaela Titmanová
Tel.: +420 731 891 334

PROSPE je vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT:MSMT 42123/2018-1