Vzdělávací kurzy

Kurz pro učitele
třídního učitele

ZŠ SŠ

Vzdělávací seminář
k metodice Katka pro pedagogické pracovníky

ZŠ SŠ

Kurz pro učitele mateřské školy
v primární prevenci rizikového chování

Práce s náročnou třídou

ZŠ SŠ

Obvyklejší formy šikany a její řešení

ZŠ SŠ

Primární prevence ve škole jako nástroj proti šikaně

ZŠ SŠ

Poradenství pro pedagogické pracovníky

Supervize pro pedagogy

Pro pedagogy