Mgr. Michaela Titmanová

Mám ráda svou práci. Naplňuje mě vědomí, že můžu spolu se svými kolegy obohacovat a zlepšovat život dětí a dospívajících. S vědomím, že „život není koláč s medem“ a že někdy jsme dole, někdy nahoře, se snažím v tomto duchu spolu s ostatními vytvářet podporu nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Čím dál více jsou nedílnou součástí této práce i učitelé, se kterými se PROSPE snaží táhnout také za jeden provaz. Když nepracuji, věnuji se rodině, ráda zahradničím, sportuji a cestuji. Věřím, že pravda a upřímnost je správná cesta.

Mgr. Petra Titěrová Raffayová

Jsem lektorka primárních a selektivních programů pro děti. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy – obor Pedagogika a pedagogické poradenství. Dlouhodobě se věnuji problematice domácího násilí, účastním se pravidelně konferencí, absolvovala jsem akreditovaný kurz Krizové intervence a kurzy věnované problematice domácího násilí. Věnuji se dlouhodobě primárním a selektivním prevencím v mateřských, základních i středních školách. Jsem ve výcviku Arteterapie, kterou chci uplatnit při práci s dětmi i dospělými. Jsem maminka šesti dětí, ve volném čase se tedy věnuji převážně rodině, mám ráda turistiku, knihy a ráda se věnuji vzdělávání.

Dominik Vachuda

V současné době studuji Pastorační a sociální práci na Evangelické teologické fakultě,
předtím jsem studoval obor Historie na Filozofické fakultě téže univerzity. V PROSPE, z.s.
jsem lektorem všeobecné primární prevence od roku 2017, od roku 2019 zde také pracuji jako lektor růstových skupin. Jsem též vedoucím Programů křesťanské výchovy v Salesiánském středisku mládeže v Praze-Kobylisích, kde doprovázím společenství mladistvých na jejich cestě životem, koordinuji tábory a pastorační aktivity pro mladé. Tamtéž také pracuji jako pedagog ve Volnočasovém klubu Oratoř, jsem lektorem formačně-vzdělávacího kurzu Salesiánští animátoři. Zajímá mě fungování skupin a vztahová dynamika, zážitková pedagogika a pastorace jako taková. Především se ale rád nechávám překvapovat dětmi a mladými. Pokud mám zrovna nějaký volný čas, rád jej trávím s přáteli, vyjedu někam do hor či na vodu nebo si prostě otevřu knížku.

Mgr. Aneta Müllerová

Vystudovala jsem psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Od roku 2014
pracuji jako lektor primární prevence v organizaci Prospe. Zároveň jsem pracovala jako školní psycholožka a nyní jsem na rodičovské dovolené. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Ve volném čase se věnuji jak svojí rodině, tak i požárnímu sportu, a to zejména v jižních Čechách.

Bc. Karolína Honzíková

Jsem studentkou jednooborové psychologie na filozofické fakultě v Olomouci. Od roku 2020
pracuji jako lektorka všeobecné primární prevence v PROPSE. Absolvovala jsem kurz kompletní krizové intervence. Zároveň pracuji jako projektová manažerka ve studentské psychologické organizaci Psychočas. V rámci rozšíření mimoškolního vzdělání ráda absolvuji
konference nebo kratší kurzy, jako jsou kurzy projektivních metod, Time-management, aj. Ve svém volném čase se věnuji rodině, procházkám v přírodě, józe nebo čtení odborné i beletristické literatury.