Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D.

Mám ráda svou práci. Naplňuje mě vědomí, že můžu spolu se svými kolegy obohacovat a zlepšovat život dětí a dospívajících. S vědomím, že „život není koláč s medem“ a že někdy jsme dole, někdy nahoře, se snažím v tomto duchu spolu s ostatními vytvářet podporu nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Čím dál více jsou nedílnou součástí této práce i učitelé, se kterými se PROSPE snaží táhnout také za jeden provaz. Když nepracuji, věnuji se rodině, ráda zahradničím, sportuji a cestuji. Věřím, že pravda a upřímnost je správná cesta.

Mgr. Petra Titěrová Raffayová

Jsem lektorka primárních a selektivních programů pro děti. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy – obor Pedagogika a pedagogické poradenství. Dlouhodobě se věnuji problematice domácího násilí, účastním se pravidelně konferencí, absolvovala jsem akreditovaný kurz Krizové intervence a kurzy věnované problematice domácího násilí. Věnuji se dlouhodobě primárním a selektivním prevencím v mateřských, základních i středních školách. Jsem ve výcviku Arteterapie, kterou chci uplatnit při práci s dětmi i dospělými. Jsem maminka šesti dětí, ve volném čase se tedy věnuji převážně rodině, mám ráda turistiku, knihy a ráda se věnuji vzdělávání.

Jiří Hausmann

Studuji psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Kromě primární prevence se věnuji trénování starších dětí ve florbalovém klubu Black Angels a pořádání dětských táborů. Mým cílem je předat mladším užitečné informace, které se k nim nemusí jinak dostat a pohovořit s nimi o různých tématech z více pohledů.

Adéla Kašparová

Většinu mého času naplňuje studium. Jsem studentkou psychologie na Pražské vysoké škole
psychosociálních studií a Učitelství pro 1. stupeň v Hradci Králové. Práce v PROSPE je pro mě příležitostí a výzvou, jak tyto dva obory propojit. Od roku 2022 pracuji jako lektorka především primárních prevencí na 1. stupni základních škol. Svůj volný čas trávím nejraději sportem, cestováním a ručními pracemi.