Růstové – terapeutické skupiny pro školní rok 2023/2024
Růstové skupiny 2023/2024 Máme poslední 3 volná místa do skupiny mladších žáku tj. od 2. do 5. tridy, v případě zájmu pište na primarka@centrum.cz Skupina starších žáků tj. od 6. do 9. ročníku je v tuto chvíli plná, v případe zájmu pište, zařadíme vás na čekací listinu

Od června 2023 přijímáme přihlášky dětí do růstových, terapeutických skupin. Skupiny máme rozděleny na mladší školní věk, tj. 2.-5.ročníky a starší školní věk, 6.-9.ročník ZŠ.


Skupina osobnostního rozvoje pro děti


Skupina osobnostního rozvoje pro děti

Skupiny probíhají pravidelně jednou týdně v rozsahu 75 min, bude se jednat zřejmě opět o pondělky odpoledne.

Skupiny jsou určeny přednostně pro děti, které mají potíže, jež se nejčastěji projevují jako problém adaptace na školní prostředí (potíže s dodržováním pravidel, nesmělost, úzkostnost, potíže ve vztahu se spolužáky, učiteli apod.).

Náš způsob práce vychází z předpokladu, že při řešení potíží v chování dítěte je potřeba pracovat s celým rodinným systémem. Proto paralelně nabízíme individuální poradenství jak pro rodiče, tak i pro děti.

Během školního roku s dětmi jedeme na jednodenní výlety, tyto nejsou povinné.

Skupiny jsou zpoplatněny 800,-/pololetí. Zbytek nákladů je hrazen z grantu MHMP.

Skupiny pro nadcházející rok povede: Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D. a Mgr. Aneta Müllerová.