Růstové terapeutické skupiny pro žáky ZŠ
Cílová skupina: žáci z 2.-5.třídy (1. stupeň)