Seberozvojová skupina pro studenty středních škol
Od března budeme otvírat seberozvojovou skupinu pro studenty 15+. Cílem skupiny je prevence duševního onemocnění a s tím spojeného školního selhávání.