Většinu mého času naplňuje studium. Jsem studentkou psychologie na Pražské vysoké škole
psychosociálních studií a Učitelství pro 1. stupeň v Hradci Králové. Práce v PROSPE je pro mě
příležitostí a výzvou, jak tyto dva obory propojit. Od roku 2022 pracuji jako lektorka
především primárních prevencí na 1. stupni základních škol. Svůj volný čas trávím nejraději
sportem, cestováním a ručními pracemi.

Vzdělání
Od roku 2018 – Univerzita Hradec Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol,
magisterské studium
Od roku 2020 – Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Jednooborová psychologie,
bakalářské studium

Kurzy, semináře, zkušenosti
2019 – vzdělávací program Terapie u nadaných dětí
2021-2022 – 3 měsíce práce v diagnostickém ústavu (práce pod supervizí
2022 – Kurz v primární prevenci
2022 – Seminář Transgenerační přenos traumatu a pohybová práce s ním
2 roky sebezkušenostní výcvik v rámci PVŠPS