Měsíc: Prosinec 2023
Cílová skupina: žáci z 2.-5.třídy (1. stupeň)