Mgr. Petra Titěrová Raffayová

 

Kdo jsem:

Jsem lektorka primárních a selektivních programů pro děti. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy – obor Pedagogika a pedagogické poradenství. Dlouhodobě se věnuji problematice domácího násilí, účastním se pravidelně konferencí, absolvovala jsem akreditovaný kurz Krizové intervence a kurzy věnované problematice domácího násilí. Věnuji se dlouhodobě primárním a selektivním prevencím v mateřských, základních i středních školách. Jsem ve výcviku Arteterapie, kterou chci uplatnit při práci s dětmi i dospělými. Jsem maminka šesti dětí, ve volném čase se tedy věnuji převážně rodině, mám ráda turistiku, knihy a ráda se věnuji vzdělávání.

Vzdělání:

1998 – Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha 5
2007 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obor Pedagogika školní a poradenství, titul Mgr.

Výcviky a stáže :

2007 – Problematika sexuálního zneužívání v dětství a specifické přístupy v práci s jeho oběťmi v dospělosti 16 hodin
2007 – Projekt Praxe a práce – Rodinná politika, Rovné příležitost a gender,
Psychosociální dovednosti a komunikace, Základy účetnictví, Česká jazyk a
korespondence – 40 hodin
2010 – Programy primární prevence, kurz pro lektory primární prevence na základních a
středních školách – Posilování pozitivních životních hodnot a postojů  – 40 hodin
2010 – Prospe – koordinátorka projektu, lektorka programů primární prevence pro školy
2010 – Minimalizace šikany – Kyberšikana – kurz pro pedagogické pracovníky a lektory
primárních prevencí pro školy
2010  – Problematika závislostního chování a práce s problémovými uživateli drog –
kurz pro lektory primárních prevencí – 8 hodiny

2010 – Vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území hl. města Prahy: 165
hodin:
– Vztah mezi klientem a pomáhajícím
– Komunikační dovednosti při práci s klientem- Řešení konfliktů a vyjednávání
– Komunikační dovednosti s rodinou
– Psychologické dovednosti
– Etika v sociální práci
– Lidská práva v sociálních službách
– Ochrana osobních údajů
– Mediace – nástroj sociální práce
2013 – Domácí násilí – akreditovaný program pro pedagogy, pracovníky v sociálních
službách, lektory primárních prevencí – 8 hodin
2014 – Marktetingová komunikace pro rodiče samoživitele aneb překážka je příležitost
(v rámci projektu školení Mapování kompetencí a osobní koučink)
2014/2015 – Akreditovaný výcvik krizové intervence Remedium (kompletní výcvik
krizové intervence tváří v tvář dokončen – květen 2015)
2015 – Výcvik pro dobrovolníky pracující s lidmi v domácím násilí a obětmi trestných
činu , dobrovolník pro Bílý kruh bezpečí
2017 – účast na konferenci o psychopatii
2017 – ukončení akreditovaného rekvalifikačního programu Lektor zakončeného
zkouškou opravňující k práci lektora
2017 – dobrovolník v intervenčním centru pro osoby zažívající domácí násilí

Zaměstnání:

2004-2009 – práce s dětmi a mládeží – neziskové organizace, předškolní vzdělávací
klub, výpomoc s divadelními představeními, přípravy dětských aktivit, předškolní
vzdělávání dětí
2009 – Prospe – lektorka programů primární prevence a koordinátorka
2009-2018 – pomoc v neziskových a vzdělávacích organizacích
2018 – Prospe – lektorka programů primární a specifické prevence pro školy