Jsme Prospe
Zabýváme se specifickou prevencí
zacílenou především na děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ

Jsme nezisková organizace poskytující specifickou prevenci školním kolektivům v mateřských, základních a středních školách. Terapeuticky pracujeme s dětmi a jejich rodinami. Vzděláváme pedagogy a lektory primární prevence.

PROSPE vzniklo v roce 2005 v reakci na ukončení činnosti projektu primární prevence zastřešované organizací Drop-In. Vedení projektu i jeho lektoři vnímali pokračování v realizaci preventivních programů jako významné a smysluplné, rozhodli se tedy navázat na probíhající aktivity pod jinou právní formou. Nyní už více jak 15 let spolupracuje se školami na území Hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Náš tým tvoří lektoři primární prevence, terapeuti, psychologové a studenti v oborů pomáhajících profesí.

Poskytujeme:

  • Programy všeobecné primární prevence 
  • Programy selektivní primární prevence
  • Programy indikované primární prevence
  • Adaptační kurzy
  • Růstové skupiny pro děti a mládež
  • Individuální terapii pro děti a rodiče
  • Vzdělávací kurzy pro pedagogy a další odborníky
  • Supervizi pro pedagogy

Zaměstnanců

Kurzů a seminářů za námi

Let zkušeností

Aktuality

Stáže v PROSPE

Nově nabízíme studentům a dalším odborníkům, které zajímá problematika všeobecné primární prevence, reflektované stáže. Více informací v letáku nebo na mailu primarka@centrum.cz. Počet míst je omezený, v případě zájmu jednejte rychle.

číst více
Letní skupiny PEKSESO

Letní skupiny PEKSESO

Chtěli byste pro své dítě zajistit smysluplné trávení volného letního času ve skupině vrstevníků, ale Vaše dítě se ve větších skupinách necítí dobře?

Možná právě pro Vaše dítě je vhodné PEKSESO.

Již čtvrtým rokem otvíráme Letní rozvojovou skupinu PEKSESO.

číst více
Růstové – terapeutické skupiny pro školní rok 2023/2024

Růstové – terapeutické skupiny pro školní rok 2023/2024

Růstové skupiny 2023/2024

Máme poslední 3 volná místa do skupiny mladších žáku tj. od 2. do 5. tridy, v případě zájmu pište na primarka@centrum.cz

Skupina starších žáků tj. od 6. do 9. ročníku je v tuto chvíli plná, v případe zájmu pište, zařadíme vás na čekací listinu

číst více
Supervize pro pedagogy

Supervize pro pedagogy

Díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy organizace PROSPE, z.s. nabízí supervizi pro pedagogické pracovníky působící na území Prahy. Supervize dosud probíhala on-line, nyní je i možná osobní supervize, a to jak na pracovišti školy, tak i na pracovišti...

číst více

Jak o tom přemýšlíme…

Idea programu se opírá o fakt, že efektivní prevence rizikového chování je možná pouze při souběžném působení nejen na dospívající děti a mládež, ale také na jejich širší vztahové okolí.

Právě ve významných vztazích se formuje dospívající osobnost.
Kromě přímé práce s dětmi, zaměřené na posilování pozitivních postojů a zvládání problémových situací, tak usilujeme o co nejširší zapojení jejich rodičů a pedagogů.

Snažíme se zachytit možné obtíže už v prvních fázích rozvoje varovných symptomů a pokoušíme se o těsnější propojení jednotlivých složek systému prevence (školy, městského úřadu, rodiny a dalších organizací)

Pro školy

Pracujeme s dětmi od nástupu do mateřské školy do ukončení středoškolského vzdělání. Všeobecná prevence převažuje u dětí v MŠ a na prvním stupni ZŠ. Se zvyšujícím se věkem se mění v selektivní prevenci a indikovaný program.

Služby vždy respektují specifika dané cílové skupiny a přizpůsobují konkrétní náplň programu vytvořené zakázce a věku účastníků.

Pro pedagogy a další odborníky

Víme, že na učitele jsou často kladeny velké nároky, ale také víme, že při prevenci výskytu rizikových jevů jsou pedagogové nenahraditelní. Proto jsme pro ty, kteří chtějí dále zvyšovat své kompetence připravili řadu vzdělávacích akreditovaných seminářů.

Prospe, z.s. je k provádění vzdělávacích programů akreditováno MŠMT pod č.j. MSMT – 42123/2018-1 ze dne 16.10.2018.

Naši lidé

Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D.

„Mám ráda svou práci. Naplňuje mě vědomí, že můžu spolu se svými kolegy obohacovat a zlepšovat život dětí a dospívajících.

S vědomím, že „život není koláč s medem“ a že někdy jsme dole, někdy nahoře, se snažím v tomto duchu spolu s ostatními vytvářet podporu nejen pro děti, ale i  pro jejich rodiče.“

Zpětná vazba:

Jak hodnotíte dnešní program, v čem vám byl přínosem?

“V dnešním programu se otevřelo téma, které je pro žáky aktuálně důležité. Měla jsem možnost děti poslouchat, zjistit jejich názory a udělat si obrázek o klimatu ve třídě.“

Zpětná vazba:

Jak hodnotíte dnešní program, v čem vám byl přínosem?

“Vidět děti, jak dokáží spolupracovat s jinými dospělými. Jak zvládnou komunikovat a přirozeně reagovat na situace. Nebojí se mluvit.“

Zpětná vazba:

Jak hodnotíte dnešní program, v čem vám byl přínosem?

“Kotvení třídních pravidel, učení trpělivosti. Podpora spolupráce dětí v třídním kolektivu. Bližší seznámení spolužáků – poznávání.“

Zpětná vazba:

Jak hodnotíte dnešní program, v čem vám byl přínosem?

“Dnešní téma děti opravdu zaujalo, bavily je všechny nabízené aktivity. Bylo vidět, že lektorkám důvěřují. Proto program hodnotíme kladně.“

Zpětná vazba:

Jak hodnotíte dnešní program, v čem vám byl přínosem?

“Program lektorek se mi velmi líbil, bylo to přesně, co děti potřebovaly.“

Zpětná vazba:

Jak hodnotíte dnešní program, v čem vám byl přínosem?

“Vhodně zvolené téma. Úspěšné nastolení atmosféry, důvěry a dodržování pravidel. Vnímám, jak se dá žákům vysvětlit škodlivost některých jevů.“

Jak hodnotíte spolupráci s lektory?

“Skvělá spolupráce! Příjemné jednání s dětmi, profesionalita, připravenost.“

Jak hodnotíte spolupráci s lektory?

“Jako skvělou. Dokázali se velmi rychle propojit se skupinou dětí.“

Jak hodnotíte spolupráci s lektory?

“Bezproblémová, přátelská.“

Jak hodnotíte spolupráci s lektory?

“Dámy, jste úžasné, moc za celou třídu děkuji. Obdivuji vaši připravenost, nadhled a pozitivní naladění.“

Jak hodnotíte spolupráci s lektory?

“Program byl velice přínosný, žáci se svěřili s řadou problémů, které jsem dosud neznala.“

Jak hodnotíte spolupráci s lektory?

“Klidný a pozitivní přístup.“