Jsme Prospe
Zabýváme se specifickou prevencí
zacílenou především na děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ

Jsme nezisková organizace poskytující specifickou prevenci školním kolektivům v mateřských, základních a středních školách. Terapeuticky pracujeme s dětmi a jejich rodinami. Vzděláváme pedagogy a lektory primární prevence.

PROSPE vzniklo v roce 2005 v reakci na ukončení činnosti projektu primární prevence zastřešované organizací Drop-In. Vedení projektu i jeho lektoři vnímali pokračování v realizaci preventivních programů jako významné a smysluplné, rozhodli se tedy navázat na probíhající aktivity pod jinou právní formou. Nyní už více jak 15 let spolupracuje se školami na území Hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Náš tým tvoří lektoři primární prevence, terapeuti, psychologové a studenti v oborů pomáhajících profesí.

Poskytujeme:

  • Programy všeobecné primární prevence 
  • Programy selektivní primární prevence
  • Programy indikované primární prevence
  • Adaptační kurzy
  • Růstové skupiny pro děti a mládež
  • Individuální terapii pro děti a rodiče
  • Vzdělávací kurzy pro pedagogy a další odborníky
  • Supervizi pro pedagogy

Zaměstnanci

Kurzů a seminářů za námi

Let zkušeností

Aktuality

Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci

Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci

Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT-33032/2018-1-958 ze dne 16.10. 2018. Kurz si klade za cíl především zvýšit kompetence učitelů, kteří si osvojí některé dovednosti a témata v oblasti primární prevence rizikového chování pro práci s třídním kolektivem, zažijí si...

číst více
Hledáme nové kolegy!

Hledáme nové kolegy!

Hledáme nové kolegy na pozici lektora selektivní primární prevence a lektora všeobecné primární prevence. Těšíme se na Vaše CV!

číst více
Supervize pro pedagogy zdarma

Supervize pro pedagogy zdarma

Díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy bude naše organizace PROSPE, z.s. nabízet supervizi pro pedagogické pracovníky působící na území Prahy zdarma. Každý měsíc budou vypsány volné termíny, které zveřejníme na našich webových stránkách. Formát...

číst více

Jak o tom přemýšlíme…

Idea programu se opírá o fakt, že efektivní prevence rizikového chování je možná pouze při souběžném působení nejen na dospívající děti a mládež, ale také na jejich širší vztahové okolí.

Právě ve významných vztazích se formuje dospívající osobnost.
Kromě přímé práce s dětmi, zaměřené na posilování pozitivních postojů a zvládání problémových situací, tak usilujeme o co nejširší zapojení jejich rodičů a pedagogů.

Snažíme se zachytit možné obtíže už v prvních fázích rozvoje varovných symptomů a pokoušíme se o těsnější propojení jednotlivých složek systému prevence (školy, městského úřadu, rodiny a dalších organizací)

Pro školy

Pracujeme s dětmi od nástupu do mateřské školy do ukončení středoškolského vzdělání. Všeobecná prevence převažuje u dětí v MŠ a na prvním stupni ZŠ. Se zvyšujícím se věkem se mění v selektivní prevenci a indikovaný program.

Služby vždy respektují specifika dané cílové skupiny a přizpůsobují konkrétní náplň programu vytvořené zakázce a věku účastníků.

Pro pedagogy a další odborníky

Víme, že na učitele jsou často kladeny velké nároky, ale také víme, že při prevenci výskytu rizikových jevů jsou pedagogové nenahraditelní. Proto jsme pro ty, kteří chtějí dále zvyšovat své kompetence připravili řadu vzdělávacích akreditovaných seminářů.

Prospe, z.s. je k provádění vzdělávacích programů akreditováno MŠMT pod č.j. MSMT – 42123/2018-1 ze dne 16.10.2018.

Naši lidé

Mgr. Michaela Titmanová

„Mám ráda svou práci. Naplňuje mě vědomí, že můžu spolu se svými kolegy obohacovat a zlepšovat život dětí a dospívajících.

S vědomím, že „život není koláč s medem“ a že někdy jsme dole, někdy nahoře, se snažím v tomto duchu spolu s ostatními vytvářet podporu nejen pro děti, ale i  pro jejich rodiče.“

Mgr. Petra Titěrová Raffayová

„Jsem lektorka primárních a selektivních programů pro děti.
Dlouhodobě se věnuji problematice domácího násilí, účastním se pravidelně konferencí, absolvovala jsem akreditovaný kurz Krizové intervence a kurzy věnované problematice domácího násilí.“

Mgr. Aneta Müllerová

„Vystudovala jsem psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Od roku 2014 pracuji jako lektor primární prevence v organizaci Prospe. Zároveň jsem pracovala jako školní psycholožka a nyní jsem na rodičovské dovolené.“

Dominik Vachuda

„V současné době studuji Pastorační a sociální práci na Evangelické teologické fakultě, předtím jsem studoval obor Historie na Filozofické fakultě téže univerzity. V PROSPE, z.s. jsem lektorem všeobecné primární prevence od roku 2017, od roku 2019 zde také pracuji jako lektor růstových skupin.“

Bc. Eliška Olachová

„Vystudovala jsem VŠ Aplikované psychologie a nyní studuji jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě.  V současné době pracuji ve firmě zabývající se kariérním poradenstvím a ve studentské psychologické organizaci Psychočas. Na práci v PROSPE se mi líbí její různorodost, skvělí kolegové a smysl, který mi přináší.“

Bc. Karolína Honzíková

„Jsem studentkou jednooborové psychologie na filozofické fakultě v Olomouci. Od roku 2020 pracuji jako lektorka všeobecné primární prevence v PROPSE. Absolvovala jsem kurz kompletní krizové intervence. Zároveň pracuji jako projektová manažerka ve studentské psychologické organizaci Psychočas.“